woensdag, 29 maart 2017

Zoeken in onze website?

Nieuws Archief

Samenwerking Kapsenberg en Bussemaker

Stethoscoop_2_300x200 

Zoals u mogelijk al hebt gemerkt is drs. Bussemaker sinds vorig jaar meer gaan werken in de praktijk van drs. Kapsenberg. Sinds ruim 5 jaar werkte ze al 1 dag in de week in de praktijk en in de loop van 2016 is dat uitgebreid naar inmiddels 2,5 dag per week. Hierdoor kan de patientenzorg in de praktijk op peil blijven nu de praktijk gegroeid is en drs. Kapsenberg zelf wat minder is gaan werken. De samenwerking tussen Bussemaker en Kapsenberg verloopt goed en hun voornemen is dan ook om de praktijk in de toekomst gezamelijk voort te zetten. Op het moment dat dit ook daadwerkelijk het geval is, zullen de patiënten hier uiteraard van op de hoogte worden gesteld.


 

Gegevens uitwisseling

Stethoscoop_300x200

Sinds jaren is er op de huisartsenpost in Deventer of in de praktijk die waarneemt, wanneer uw huisarts afwezig is, inzage mogelijk in een deel van uw medische gegevens. Ook delen Huisartsen Hoge Hond en uw apotheek uw medicatiegegevens. Dit is een groot goed voor de veiligheid van de zorg: het voorkomt fouten. We zijn er dan ook trots op dat we één van de weinige regio's in Nederland zijn waarin dit reeds jaren goed  functioneert.

Lees meer: Gegevens uitwisseling

 

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Darmkankerscreening

Vanaf januari 2014 is het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker van start gegaan. De invoering van het bevolkingsonderzoek betekent dat Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep krijgen om ontlasting in te leveren.

Lees meer: Bevolkingsonderzoek darmkanker

 

Diane-35 voorschrijfbeleid

Pillen

Recent is er media aandacht ontstaan over de Diane-35 pil. Het Lareb maakte bekend dat er mogelijk vrouwen zijn overleden door gebruik van de Diane-35 pil. Huisartsen Hoge Hond schrijven (anticonceptie-)pillen voor conform de geldende richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Aan nieuwe gebruikers van anticonceptiepillen wordt de Diane-35 pil ontraden.

Lees meer: Diane-35 voorschrijfbeleid

 

Huisartsen Hoge Hond krijgen kwaliteitskeurmerk

NHG_accreditatie_300x200

Aan Huisartsen Hoge Hond is de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

Lees meer: Huisartsen Hoge Hond krijgen kwaliteitskeurmerk

 

Bezuinigingen zorg

Huisartsenactie

Donderdag 6 oktober 2011 vond in de RAI in Amsterdam een landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde kortingen op de huisartsenzorg.

Tijdens deze manifestatie stonden huisartsen, huisartsen in opleiding, doktersassistenten en praktijkondersteuners pal voor de huisartsenzorg. De manifestatie bracht de kernwaarden van de huisartsenzorg onder de aandacht en liet zien hoe die onder druk komen te staan als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen.

Lees meer: Bezuinigingen zorg

 

Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond geopend!

Opblaashond_300x200

Tijdens de open dag van de zorg (19 maart j.l.) is het Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond geopend! Even na tien uur verrichtte wethouder Mw. De Jager de openingshandeling. Een grote 'Hoge Hond' werd opgeblazen. Dit luidde tevens de open dag in, waarbij alle zorgverleners van het Centrum hun deuren openden voor geïnteresseerden. Ook de Huisartsen Hoge Hond hielden open huis.

Lees meer: Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond geopend!

 

Hooikoorts

Pollen

Het hooikoortsseizoen is weer begonnen. Mensen die overgevoelig zijn voor boompollen kunnen al vanaf februari / maart klachten krijgen.

Lees meer: Hooikoorts

 

Opening Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond

Gevel_4_300x200

Op zaterdag 19 maart zal tijdens 'de open dag van de zorg' om 10.00 uur het gebouw aan de Schurenstraat 8a, genaamd Centrum voor gezondheid de Hoge Hond, en waar de huisartsenprakijken van Huisartsen Hoge Hond op de eerste etage gehuisvest zijn, officieel geopend worden. Hier vindt u het programma.

Lees meer: Opening Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond

 

Onze ... backoffice

In de backoffice van de Huisartsen Hoge Hond werken de doktersassistenten elke dag buiten het gezichtsveld van de patiënten. Zij Back_Office_1_300x200beantwoorden hier de vele telefoontjes, die de huisartsenpraktijken elke dag te verwerken krijgen. Er zijn in de backoffice maar liefst 6 werkplekken en telefoons, die op de piekmomenten van de dag allemaal bemand zijn. Onze doktersassistentes stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk en adequaat van dienst te zijn. 

Back_Office_2_200x300Soms komt het voor dat een telefonische oproep niet direct beantwoord wordt omdat alle assistentes in gesprek zijn. Spoedoproepen worden altijd binnen 30 sec. beantwoord. Uiteraard is deze lijn alleen bedoeld voor spoedeisende hulpvragen. Als het erg druk is, kan het voor de patiënten moeilijk zijn om de praktijk te bereiken. Als er door vele mensen tegelijk gebeld wordt, kunnen alle lijnen bezet geraken. Dan krijgt u een ingesprektoon te horen. Wij verzoeken u dan na enkele minuten nog eens te bellen.  Natuurlijk kunt u voor niet dringende zaken via de functie op deze website een afspraak maken. De doktersassistentes zijn speciaal opgeleid om een goede inschatting van uw hulpvraag te maken. Hiertoe zal ze aan de beller meerdere vragen stellen. Ze kan zodBack_Office_5_300x200oende (en altijd zo nodig in overleg met de huisarts) een afweging maken of de hulpvraag met een telefonisch advies beantwoord kan worden of dat er een contact met de assistente, praktijkondersteuner of arts gepland moet worden. Ook zal ze vaststellen met welke urgentie een eventuele afspraak gemaakt zal worden. De doktersassistente gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en is evenals de dokter gebonden aan het medisch beroepsgeheim.

In de backoffice verricht de assistente ook veel administratieve taken, zoals het verwerken van medische post en het bijhouden van de financiële administratie.

 

Winnaars tekenwedstrijd

 

Winnaars_tekenwedstrijd_300x200Rondom de verhuizing van de Huisartsen Hoge Hond van de Hogehondstraat naar de Schurenstraat was voor jeugdige patiënten een tekenwedstrijd uitgeschreven. Voor de sluitingstermijn van deze wedstrijd waren zo'n 60 kunstwerken ingeleverd. Alle tekeningen zijn opgehangen en te bewonderen in de gangen van de nieuwe praktijk.

De jury was niet alleen blij verrast door het grote aantal tekeningen, die nu de nieuwe praktijk opfleuren, ook was de creativiteit en kwaliteit van alle tekeningen van een bijzonder hoog niveau. Daarom worden alle inzenders van harte bedankt voor hun bijdrage!

Aangezien de tekeningen vervaardigd waren in het kader van een wedstrijd, zijn er uiteraard ook prijzen uitgedeeld aan die jonge kunstenaars die de jury het meest wisten te bekoren. Op woensdagmiddag 19 januari zijn de prijzen uitgedeeld:

1e prijs: Geert Kolb, 11 jaar

2e prijs: Thomas Kolb, 11 jaar

3e prijs: Lisanne de Gier, 8 jaar

4e prijs: Jet Bakker, 6 jaar

5e prijs: Anna Woldendorp, 6 jaar

6e prijs: Caitlynn Schijff, 13 jaar ("aanmoedigingsprijs")

 

Verhuizing huisartsen

Verhuizing_1_300x200Op donderdag 7 en vrijdag 8 januari waren de huisartspraktijken van Huisartsen Hoge Hond gesloten. Op deze dagen heeft namelijk de verhuizing van de Hogehondstraat 1 naar de Schurenstraat 8a plaatsgevonden.

Met vereende krachten hebben de assistentes, praktijkondersteuners, artsen, fVerhuizing_2_300x200amilieleden en andere vrijwilligers alles verhuisd van het oude praktijkpand naar het splinternieuwe onderkomen. Ook in het weekeinde is er nog hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen om op maandag 10 januari 2011 de eerste patiënten te mogen verwelkomen. De Huisartsen Hoge Hond willen iedereen enorm bedanken voor de geleverde inspanningen en hulp! De komende weken zal er nog het nodige ter afwerking plaatsvinden. Toch is al duidelijk te zien dat de nieuwe praktijklokatie helemaal klaar is voor de toekomst.

 

Het nieuwe onderkomen

Pand_2_300x200

Op maandag 10 januari 2011 begonnen de huisartsen te werken op de eerste verdieping van het afgebeelde pand op de Schurensraat. De Huisartsen Hoge Hond hebben deze etage grondig verbouwd. De verbouwing was gestart in september 2010. Het gehele pand heet sedertdien: 'Centrum voor gezondheid De Hoge Hond'. In dit centrum voor gezondheid werken naast de huisartsen meerdere zorgverleners.

Lees meer: Het nieuwe onderkomen

 

Verbouwing

Verbouwing_300x200Op 1 september 2010 begon de verbouwing van de eerste verdieping in het voormalige G.G.D. gebouw aan de Schurenstraat. In dit gebouw kwam deze eerste etage in zijn geheel voor huur vrij, en de huisartsenpraktijken gevestigd in hWachtkamer_300x200et Medisch Centrum de Hoge Hond op de Hogehondstraat konden op deze verdieping hun gebrek aan ruimte gaan oplossen. Nadat de etage is zijn geheel leeg gehaald was, kon er aan het verbouwen begonnen worden. De verbouwing heeft in totaal tot en met januari 2011 geduurd. In deze maanden is er op de 1e verdieping een prachtig, modern onderkomen voor de Huisartsen Hoge Hond verrezen!

 

Contactgegevens

Openingstijden (tel.) praktijk:
08:00 - 12:00
13:15 - 17:00

Praktijk Kapsenberg 0570-635262
Praktijk Dekker / Vermeulen   0570-631632
Praktijk Nijhuis 0570-635116
Praktijk Pricker 0570-623404
Fax algemeen 0570-634522

Noodgevallen overdag (spoednummer):
63 33 71

Avond, nacht en weekend / Huisartsenpost:
0570- 50 17 77

Route naar onze praktijk

Plan uw route door hieronder uw straat postcode en woonplaats op te geven:

(vb keizerstraat 1 7411td deventer)

Lees hier onze disclaimer - Alle rechten voorbehouden - 2010 Huisartsen Hoge Hond

Login Form