« terug naar vorige pagina

Beschikbaar stellen medische gegevens

Sinds jaren is er op de Huisartsenpost in Deventer of in de praktijk die waarneemt wanneer uw huisarts afwezig is, inzage mogelijk in een deel van uw medische gegevens. Ook delen Huisartsen Hoge Hond en uw apotheek uw medicatiegegevens. Dit is een groot goed voor de veiligheid van de zorg: het voorkomt fouten. We zijn er dan ook trots op dat we één van de weinige regio’s in Nederland zijn waarin dit reeds jaren goed functioneert.

De onderlinge digitale communicatie vindt sinds dit jaar plaats via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpg)en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn we verplicht u om toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Waarom wisselen we medische gegevens uit?
Een ziekte, blessure of ongeval komt vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of de Huisartsenpost in Deventer. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts of apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan bijvoorbeeld zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg.

Wie hebben er toegang tot uw medische gegevens?
Op dit moment zijn de huisartsen, (ziekenhuis)apotheken en Huisartsenpost Deventer aangesloten op het LSP. De uitwisseling van medische gegevens beperkt zich tot de regio. Zorgverzekeraars en arbo-artsen hebben geen toegang tot de dossiers.

Alleen met uw toestemming
Zoals gezegd, om uw gegevens te kunnen laten raadplegen door andere zorgverleners hebben Huisartsen Hoge Hond uw toestemming nodig. Laat daarom via het toestemmingsformulier weten of u hiervoor toestemming geeft. Ook indien u geen toestemming wilt geven, vragen wij u dit formulier in te vullen. U kunt uw toestemming overigens altijd weer intrekken, indien u dit wenst. Via internet www.ikgeeftoestemming.nl kunt u ook uw toestemming doorgeven. U kunt het formulier bij uw eerstkomende bezoek aan onze praktijk meenemen. Opsturen kan uiteraard ook.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar
Vanaf 12 jaar is de toestemming van zowel de ouders/ voogd als het kind zelf noodzakelijk. Vanaf 16 jaar mag een kind zelf toestemming geven.

Vragen?
Meer informatie kunt in vinden in de folder ‘Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Alleen al u dat goed vindt’ van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).