« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Heeft u een compliment of een tip?

Heeft u een compliment of een tip over één van de medewerkers of over ons gezondheidscentrum? Bespreek dit dan met de persoon waar het over gaat. Leg uit waar u tevreden over bent. Een compliment of een tip horen wij natuurlijk graag!

 

Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt.Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of met uw eigen huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken. Onze interne klachtencoördinator, mevrouw Vermeulen, kan u bij het voeren van dit gesprek helpen. Betreft het een klacht over mevrouw Vermeulen, dan kunt u bij de heer Pricker terecht.

 

Bespreek uw klacht met de klachtenfunctionaris van SKGE

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris van SKGE de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).De klachtenfunctionaris van SKGE probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk.
U kunt uw klacht via een klachtenformulier voorleggen aan de klachtenfunctionaris van SKGE. De procedure en het formulier is te vinden via: https://www.skge.nl/patienten/klachtenprocedure/

 

Bent u niet tevreden met de oplossing?

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

 

Privacy en geheimhouding

Als er een klacht wordt ingediend, dan wordt daar vertrouwelijk mee omgegaan. Dat betekent dat gegevens alleen ter beschikking worden gesteld aan de personen die betrokken zijn bij de behandeling van de klacht.