« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuners

Praktijk Ondersteuner Huisartsen Somatiek (POH-S)
De POH-S vormen samen met de huisartsen, de praktijkassistentes het team binnen Huisartsen Hoge Hond. Ze werken nauw samen met de huisarts en overleggen uiteraard waar nodig is. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg.

De praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuner zijn speciaal voor de huisartsenzorg opgeleide professionals die zorg bieden op het gebied van de lichamelijke gezondheid. De POH-S ondersteunt de huisarts bij een deel van de zorg. Het gaat met name om de zorg bij chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma, COPD, en hart- en vaatziekten.

Ook hebben zij spreekuren voor het voorkomen van gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld hulp bij stoppen met roken, bloeddruk -en cholesterolcontrole en adviezen over leefstijl.

Praktijk Ondersteuners Huisartsen Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ)
De POH-GGZ is een gespecialiseerd verpleegkundige die zorg biedt op het terrein van de geestelijke gezondheid. Direct en dichtbij vanuit de praktijk van de huisarts. De POH-GGZ werkt nauw samen met de huisartsen. Consultatie en begeleiding door de POH-GGZ vinden vaak plaats op verwijzing van de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de geboden zorg.

De POH-GGZ kan in veel gevallen goede, laagdrempelige en effectieve hulp bieden: depressies, angststoornissen en fobieën, verslavingsproblemen, verwerkingsproblematiek, relatieproblemen, problemen in de opvoeding behoren tot de gebieden waarop de POH-GGZ hulp kan bieden. Als de problematiek ernstiger is, kan de POH-GGZ samen met uw huisarts een keuze maken uit intensievere behandelmogelijkheden bij andere instellingen.

Geen eigen risico
Zowel de zorg geboden door een POH-S als de zorg geboden door een POH-GGZ binnen de huisartsenpraktijk, vallen buiten het wettelijk jaarlijkse eigen risico van patiënten. Zo is de hulp en ondersteuning door deze medewerkers laagdrempelig, snel en op maat voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar.